Supervisie
supervisie orthopedagoog

Niemand is ooit volleerd…..

Als (ortho)pedagoog of psycholoog heb je een wetenschappelijke opleiding achter de rug. Je hebt kennis over gedrag en ontwikkeling. Je hebt mogelijk stage gelopen in een klinische setting. Deze opleiding vormt een goede basis om te starten als beroepsbeoefenaar. Maar in de praktijk word je geconfronteerd met uiteenlopende vragen, verschillen van inzicht, uiteenlopende belangen….Dan moet je stevig in je schoenen staan!
Pedagogen en psychologen moeten zich daarom steeds opnieuw bijscholen. Supervisie is daarbij een belangrijke component.

Ik bied supervisie aan psychologen en pedagogen in het kader van hun (her) registratie voor de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en ben daarnaast in opleiding tot supervisor voor de registraties als Basis-Orthopedagoog en Orthopedagoog-Generalist.

Wat houdt supervisie in?

Centraal in de supervisie staat reflectie op het eigen handelen. Om dit proces te begeleiden hanteer ik verschillende werkvormen. De ervaring van de supervisant vormt uiteraard de basis. Hierover gaan we in gesprek, maar daarnaast maken we ook gebruik van filmpjes, (online) vragenlijsten en coachingskaarten. Bij groepssupervisie bereiden supervisanten regelmatig zelf een onderwerp voor dat actueel is in hun dagelijkse werk.

Ik vind het inspirerend om te zien hoe mijn vakgenoten op deze manier mooie stappen in hun ontwikkeling zetten. En ik leer er zelf ook weer van…

supervisie psycholoog

Tarieven:

Ik hanteer een tarief van 85 euro per sessie.
Voor individuele supervisie duurt een sessie anderhalf uur, voor supervisie in tweetallen twee uur, en voor supervisie in drietallen 2,5 uur.

Testimonials

“Annemieke is goed in vragen stellen die je prikkelen om dieper na te denken over de achtergronden van je gevoelens en beleving”.

Josee, psycholoog en dyslexiebehandelaar

“Annemieke heeft een luisterend oor en daagt ons altijd uit om ons verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Daardoor kom ik zelf vaak al tot een goede oplossing.”

Lieke, orthopedagoog