Over mij
annemieke ferweda pedagoog utrecht

Annemieke Ferweda

Mijn naam is Annemieke Ferweda. Sinds 2001 ben ik werkzaam als orthopedagoog. Ik heb in de afgelopen jaren vooral gewerkt in het Voortgezet Onderwijs en in de zorg aan leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.
In 2012 ben ik mijn eigen praktijk gestart in Leidsche Rijn, Utrecht. In mijn praktijk wil ik jongeren, voor wie leren niet vanzelfsprekend is, helpen om succesvol te zijn op school.

Ik herinner me van mijn lagere schooltijd niet dat ik ooit echt bewust iets ‘geleerd’ heb. Ik kon dingen gewoon. Lezen bijvoorbeeld. Waar ik me al wel jong van bewust was, was dat dit lang niet voor iedereen gold. Ook ontdekte ik, dat ‘slim zijn’ vele vormen kan hebben.

Na mijn VWO ging ik orthopedagogiek studeren en verdiepte me in leer- en ontwikkelingsproblemen. Ik ontdekte dat ik  goed was in het observeren en beschrijven van kinderen. Daarbij week ik soms wel af van de in mijn ogen erg zakelijke wetenschappelijke werkwijze. Ik had mogelijk toen al het idee dat je een kind daar maar ten dele mee kunt “vangen”. Ook in de begeleiding van leerlingen koos ik soms voor onorthodoxe manieren.

In mijn opleiding kwam ik vooral jonge kinderen tegen, maar daarna rolde ik bij toeval “in de pubers”. De banen lagen niet voor het oprapen en ik solliciteerde in 2001 op een VMBO-school.

 

Praktijk Ferweda

Inmiddels zijn we twintig jaar verder en heb ik ervaring opgedaan met uiteenlopende pubers, van Praktijkonderwijs tot VWO.

In de afgelopen jaren heb ik prachtige, kwetsbare, gekwetste, maar ook uitermate veerkrachtige kinderen leren kennen. Aan de buitenkant nors en onverschillig, maar stiekem allemaal met hetzelfde doel voor ogen: Geaccepteerd en gewaardeerd worden, ergens “goed in zijn”. Ik vind het fantastisch om daar een bijdrage aan te leveren! Hoe? Door leerlingen en hun ouders bloedserieus te nemen. Door heel goed te kijken en te luisteren. En soms net even buiten het protocol om te gaan. Eigenlijk net zoals ik als stagiaire al deed….

Sinds 2017 kan ik mijn passie voor leren en ontwikkeling ook op een andere manier kwijt: Ik geef supervisie aan collega pedagogen en psychologen in het kader van hun beroepsontwikkeling.

school-klaslokaal

Orthopedagoog-Generalist,
lid van de NVO en BIG-geregistreerd

logo nvo

Testimonials

“Annemieke werkt heel secuur met oog voor leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Het kind staat wel voorop. Ze probeert te achterhalen wat er aan de hand is en hoe een leerling het beste geholpen kan worden. En met humor lost zij eventuele hobbels of tegenzin op. Ik vind het altijd fijn om met Annemieke samen te werken omdat ze duidelijk is en respectvol met iedereen omgaat.”

Irma Fortuin, oud-collega

Wil jij ook meer inzicht in de leermogelijkheden van je puber, en concrete adviezen?

Veelgestelde vragen

Blanco - niet verwijderen
Wordt een onderzoek vergoed?

Nee, helaas: Onderzoek naar intelligentie en leerproblemen wordt niet vergoed.

Is een dyslexieverklaring altijd geldig?

Ja, een dyslexieverklaring is blijvend geldig. Wel kan het soms handig zijn om van tijd tot tijd de gegeven adviezen bij te stellen, bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuw type onderwijs.

Waar geeft een dyslexieverklaring recht op?

Een dyslexieverklaring geeft alleen recht op extra tijd bij toetsen en examens. Daarnaast wordt aangegeven waar een leerling bij gebaat is als het gaat om compensatie van zijn/haar problematiek (denk aan het gebruik van hulpmiddelen). In het dyslexieprotocol van de school staat beschreven hoe de school hiermee omgaat. Informeer hier dus naar op de school van je kind.

Wordt de school ook op de hoogte gesteld van de resultaten?

Over de resultaten wordt niet rechtstreeks met school gecommuniceerd. Je kunt als ouder zelf bepalen of je bijvoorbeeld het onderzoeksverslag aan school toestuurt, of dat je alleen de belangrijkste resultaten met school bespreekt. Wanneer er vanuit de school vragen zijn over het onderzoeksverslag, dan is (telefonisch) contact uiteraard mogelijk.