Disclaimer

Algemeen

Praktijk Ferweda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 55681891, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.praktijkferweda.nl

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Praktijk Ferweda streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Praktijk Ferweda niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
Praktijk Ferweda kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Diagnose

Praktijk Ferweda is lid aangesloten bij de beroepsvereniging voor pedagogen NVO. Dit betekent dat Praktijk Ferweda zich verbindt aan de beroepscode van deze vereniging. Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Meer informatie hierover is te vinden op: www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: