Diagnostiek
puzzelstukjes diagnostiek dyslectie

Je schooltijd is de mooiste tijd van je leven…. Toch?

Veel volwassenen kijken met plezier terug op hun middelbare-schooltijd. Onbezorgd zijn, veel vrijheid hebben….soms verlang je daar weer naar! Helaas is voor veel leerlingen hun schooltijd helemaal niet zo onbezorgd.

Herken jij als ouder het volgende?

 • Je puber kon op de basisschool gemakkelijk meekomen, maar haalt nu steeds vaker onvoldoendes
 • Je puber had op de basisschool al lees- of spellingsproblemen en heeft nu heel veel moeite met de talen
 • Je hebt het gevoel dat jouw puber op zijn/haar tenen loopt
 • Je maakt je zorgen over de schoolresultaten van je puber

Is dit herkenbaar?

Heb jij één of meer van bovenstaande punten herkend, dan kan diagnostiek (onderzoek) zinvol zijn. Dit wil zeggen dat we aan de hand van gesprekken en tests gaan kijken wat de sterke en zwakke kanten van jouw puber zijn op leergebied.

Verschillende vragen kunnen worden beantwoord, bijvoorbeeld:

 • Hoe verwerkt mijn kind informatie en hoe leert hij/zij het beste?
 • Wat is het intelligentieniveau van mijn kind?
 • Is er sprake van dyslexie of dyscalculie?
 • Zijn er persoonlijke factoren (bijvoorbeeld faalangst) die het leren van mijn kind in de weg staan?

Een onderzoekstraject geeft jou als ouder duidelijkheid, waardoor je beter weet wat je van je kind kunt verwachten. Van een onderzoekstraject wordt een verslag gemaakt met daarin concrete tips voor de school van je puber, en voor jou en je puber zelf.

Is er sprake van dyslexie of dyscalculie, dan wordt een verklaring afgegeven, waarmee je puber recht heeft op bijvoorbeeld extra tijd voor toetsen.

Hoe verloopt een onderzoekstraject?

Blanco - niet verwijderen
Stap 1: Kennismaken

We starten met een intakegesprek, waarin we kennismaken en waarin we dieper kunnen ingaan op die zaken waar jouw puber tegenaan loopt op school. Een los intakegesprek duurt maximaal een uur en kost €65,- maar als hieruit daadwerkelijk een onderzoekstraject volgt, dan worden deze kosten niet gerekend.

Stap 2: Onderzoek

Afhankelijk van de vragen die uit het intakegesprek naar voren komen, worden 1 of meer onderzoeksmomenten gepland van maximaal 2,5 uur. Tijdens deze onderzoeksmomenten kunnen tests of vragenlijsten worden afgenomen. Ook een observatie op school behoort tot de mogelijkheden. In het intakegesprek wordt toegelicht hoe de onderzoeksfase eruit zal zien. Je weet dus waar je aan toe bent.

De gegevens uit deze fase en het intakegesprek worden verwerkt in een verslag.

Stap 3: Advies

Uiterlijk 2 weken na het laatste onderzoeksmoment volgt een adviesgesprek. Hierin lopen we de resultaten van het onderzoek door en bespreken we wat dit betekent voor jou of je puber. Je krijgt het onderzoeksverslag mee naar huis.

We kunnen ook kijken of een training of andere vorm van begeleiding zinvol is. Soms kan ik die zelf geven, soms verwijs ik hiervoor door naar anderen.

diagnostiek boekenstapel

Tarieven:

 • Onderzoek naar dyslexie: €850,- (inclusief intelligentie-onderzoek)
 • Onderzoek naar dyscalculie €990,- (inclusief intelligentie-onderzoek0
 • Onderzoek naar intelligentie €550,-
 • Afname van vragenlijsten: €85,- per vragenlijst

NB: Wanneer er al eerder een intelligentie-onderzoek heeft plaatsgevonden (max 2 jaar voor aanmelding) dan wordt dit bij een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie niet opnieuw uitgevoerd. De kosten voor deze onderzoeken bedragen dan resp. 550 euro en 690 euro.

Waarom kiezen voor Praktijk Ferweda?

 • Door mijn ervaringen als orthopedagoog in het Voortgezet Onderwijs heb ik een goed zicht op actuele onderwijsontwikkelingen en kan ik concreet toepasbare adviezen geven
 • Ik werk vanuit mijn eigen huis, dus in een laagdrempelige setting
 • Ik bied scherpe en heldere tarieven
 • Snel antwoord op je vragen (traject van 6-8 weken)

 

Testimonials

Onze zoon is intelligent, maar op school kwam dit er niet uit. We zagen hem steeds meer worstelen met lezen huiswerk maken. We zijn blij dat we nu dyslexie-onderzoek hebben laten doen.”

Ouders van Sten
2 VMBO-T

“Onze dochter uit groep 7 heeft een zeer goede begeleiding gehad. Best spannend voor een jong meisje maar het vertrouwen en de rust was snel gelegd. Annemieke is zeer betrokken, ervaren en professioneel in haar werk. Topper!”

Ouders van Jula

Wil jij ook meer inzicht in de leermogelijkheden van je puber, en concrete adviezen?

Veelgestelde vragen

Blanco - niet verwijderen
Wordt een onderzoek vergoed?

Nee, helaas: Onderzoek naar intelligentie en leerproblemen wordt niet vergoed.

Is een dyslexieverklaring altijd geldig?

Ja, een dyslexieverklaring is blijvend geldig. Wel kan het soms handig zijn om van tijd tot tijd de gegeven adviezen bij te stellen, bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuw type onderwijs.

Waar geeft een dyslexieverklaring recht op?

Een dyslexieverklaring geeft alleen recht op extra tijd bij toetsen en examens. Daarnaast wordt aangegeven waar een leerling bij gebaat is als het gaat om compensatie van zijn/haar problematiek (denk aan het gebruik van hulpmiddelen). In het dyslexieprotocol van de school staat beschreven hoe de school hiermee omgaat. Informeer hier dus naar op de school van je kind.

Wordt de school ook op de hoogte gesteld van de resultaten?

Over de resultaten wordt niet rechtstreeks met school gecommuniceerd. Je kunt als ouder zelf bepalen of je bijvoorbeeld het onderzoeksverslag aan school toestuurt, of dat je alleen de belangrijkste resultaten met school bespreekt. Wanneer er vanuit de school vragen zijn over het onderzoeksverslag, dan is (telefonisch) contact uiteraard mogelijk.